Actor de Star Wars dijo a Ewan McGregor que rechazara a Obi-Wan Kenobi